Såidsmuseet i Burs

Beläget vid Västlaus.


Huvudingången


"Såidet" (tjärmilan) med "såidskäulå" (vaktkulan) i bakgrunden


"Såidskällan" där tjäran tappas från "hagvann" (en ihålig stock)


Från samlingarna


Från samlingarna


Från samlingarna


Rekonstruktion av anordning för att tillverka slipskåror

Tillbaka till hemsidan


©1997

Created by Sören Gannholm