Kyrkorna på Gotland

VIKLAU

Den i sig själv ganska oansenliga kyrkans namn är vida berömt i konsthistorien. Här tronade i nära 800 år den alltjämt lika guldskimrande och rosenkindade lilla madonnan, som nått både europeisk och utomeuropeisk ryktbarhet, tills den 1928 till många gotlänningars förargelse inköptes av Statens historiska museum och i kyrkan ersattes med en låt vara verklighetstrogen kopia. Av Viklaumadonnans kyrka finns koret, som på 1800-talet tillbyggdes åt öster varvid absiden revs, och långhuset kvar; tornet tillkom vid 1200-talets mitt. Triumfkrucifixet är ungefär samtidigt med madonnan, således från omkring 1170, men har inte utgått ur samma verkstad som hon, och detsamma gäller den rikt skulpterade dopfunten, som tillhör Hegwaldgruppen men inte är av huvudmästarens hand. Inredningen är i huvudsak från 1700-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm