Kyrkorna på Gotland

VALLSTENA

Kyrkans byggnadshistoria är en smula invecklad, såsom både exteriör och interiör ger tillkänna. I början av 1200-talet byggdes större delen av tornet och långhuset; grundmurarna till ett litet absidkor har påträffats under golvet. Senare vidgades både tornbågen och triumfbågen, och den senare, rikt artikulerad med mursprång och inlagd rundstav av trä, bekläddes med en enastående rik ornamental bemålning i omväxlande marmoreringsmönster. Denna dekor har aldrig varit överkalkad och lyser ännu med samma färgstyrka som när den målades strax efter mitten av 1200 talet. Efter en tid tänkte man bygga om hela kyrkan. Ett stort nytt kor byggdes och man började på ett nytt långhus, men av detta blev endast en trave färdig med en kolonn som restes alldeles intill triumfbågen; meningen var naturligtvis att riva denna och fortsätta bygget västerut. Var det kanske kriget 1288 som satte stopp för byggplanerna? För den unika målningens skull får man vara tacksam att nybyggna den inte kom längre. Altaruppsatsen är som Träkumlaretablet i förstorad upplaga, från omkring 1300 (nymålat 1907) i alltför hårda färger. Dess mittkrön är ett löstagbart processionskrucifix, några årtionden yngre. Ännu ett medeltida inventarium av stort intresse är den snidade fattigstocken med bilder av den uppståndne Kristus och tre kvinnor på väg till graven, ett arbete av Ojamästarens skola från slutet av 1200~talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm