Kyrkorna på Gotland

VALL

Det mäktiga galleritornet dominerar helt kyrkans exteriör. Det började uppföras vid 1200-talets mitt men fullbordades först i slutet av århundradet. Långhus och kor byggdes i början av 1200-talet; mittkolonnens kapitäl har en ornamentik som är nära besläktad med pelarnas i Visby Mariakyrkas kor, och även andra detaljer synes peka på en westfalisk byggmästare. I tornets södra mur är en inclusoriecell inrymd (jfr Atlingbo!). Märk i absiden ett väggskåp med rikt snidade dörrar från omkring 1300. Den välbevarade dopfunten av Majestatis härstammar från en nu helt försvunnen 1100-talskyrka. I sakristian kan man betrakta ett vackert textilarbete med broderade figurer, ett altarbrun (våd att fästa på altarets framsida) delvis från 1400-talet. Under kormattan döljes den märkliga gravstenen över Peter Harding, gutaböndernas hövding i kriget mellan staden och landet 1288. Inskriften lyder i översättning: "Här Harding, kallad Petrus, lämnad åt dig, gravhäll. Han var en klippa (lat. petra) för sitt folk med sitt sinnes ståndaktighet. Jag beder Kristus att det förfärliga dödsriket ej må skada honom i graven. Amen."

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm