Kyrkorna på Gotland

VÄTE

En av de stora sevärdheterna. Kyrkan är vid sidan av Vänge den som bevarat mest "tillvarataget" fasadmaterial med reliefer från en riven ''ikonisk" 1100-talskyrka. Där finns, på nordsidan, en hel portal med reliefsmyckad omfattning; på ena sidan är en bild av Luxuria, Vällusten, en kvinna som dias av ormliknande odjur. Detta var sannolikt den forna huvudportalen. Delar av en annan portal finns kring ingången till sakristian, och det finns två fönsteromfattningar, en med en mycket vacker vinranka. Dessutom finns en mängd skulpturer som tillhört den på dessa kyrkor tydligen vanliga jaktfrisen. Relieferna synes fördela sig på stenmästarna Byzantios och Sighraf. Den nuvarande kyrkans kor uppfördes i slutet av 1200-talet, och Egypticus byggde inemot 1300-talets mitt det ståtliga treskeppiga långhuset med rikt bildsmyckad praktportal. Det planerade tornet kom aldrig till utförande. I korvalvet finns ornamental dekor från byggnadstiden. Passionsmästaren har efterlämnat apostlabilder samt i koret en framställning av S:t Kristoffer bärande Jesusbarnet över floden. Enligt medeltida föreställning var det viktigt att ha Kristofferbilder i kyrkan, därför att om man på morgonen sett en sådan skulle man under dagen inte lida bråd död; därpå syftar den latinska inskriften invid bilden: "Vultu(s)Xr(ist)offori.. . a morte subit(a). . . (au)x(il) io" -Åsynen av Kristoffer hjälper mot plötslig död. En passionsfris av Passionsmästaren måste ha funnits på norra långhusväggen men blivit borttagen till förmån för en framställning av samma ämne av Mästaren från 1520 (jfr Alva, Lau. !) Det sköna triumfkrucifixet, ett verk av Viklaumadonnans mästare, har tillhört 1100-talskyrkan. Byzantios är mästare till dopfunten.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm