Kyrkorna på Gotland

VÄSTERHEJDE

Det mest iögonenfallande på kyrkan är tornet, som ensamt på Gotland har skånska trappgavlar; de tillkom 1856 efter ritningar F.W. Scholander, han som byggde läroverket i Visby. Byggnaden har eljest en ganska väl bevarad romansk karaktär, och dess byggnadshistoria inryms mellan 1200 och 1250. Altartavla, predikstol, läktare och bänkinredning är huvudsakligen från 1600-talet. En oljemålning av Fredrik Westin, daterad 1853, är sannolikt en gåva av prinsessan Eugenie på Fridhem.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm