Kyrkorna på Gotland

VÄSTERGARN

En betydande forntida hamn var Paviken strax norr om Västergarn, en lagun som man på den tiden kunde komma till med skepp på den vid Västergarn utfallande ån. Mot slutet av forntiden började denna farled grundas upp och blev ofarbar, varför hamnplatsen flyttades till stranden vid Västergarn, och här bör under medel tiden ha funnits en marknadsplats. Invid den nuvarande kyrkan ligger grundmurarna till en absidkyrka från 1100-talet samt lämningar av en rund kastal. Detta torn har varit infogat i en halvkretsformig försvarsgördel, öppen mot havet i form av en stenskodd vall, ungefär en km lång. Man trodde förr att den betcknade Gotlands forntidsstad, men nu vet vi med säkerhet av arkeologiska fynd att Paviken var forntidshamnen. Västergarnsanläggningen måste vara medeltida. Det har framgått att kastalen är äldre än vallen, varför denna inte kan ha börjat byggas förrän omkring 1200; kanske blev den aldrig färdig. Allting tycks ha stannat i växten i Västergarn, som antagligen hade sin verkliga blomstring på 1100-talet. Men man hyste stora planer och började ett nytt stort kyrkbygge, som emellertid aldrig hann längre än till koret. Konkurrensen med det uppblomstrande Visby strypte den tilltänkta handelsorten.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm