Kyrkorna på Gotland

VÄSKINDE

Här fanns från början en absidkyrka från 1100-talet. Den stora gotiska ombyggnaden började strax efter mitten av 1200-talet med koret, som att döma av den på Gotland unika korportalen uppförts av en byggmästare från Westfalen, där på detta sätt smyckade portaler inte är sällsynta. Bilden av den välsignande Kristus samt lejonet och ödlan torde vara från det gamla koret tillvaratagna skulpturer. Omkring 1280 fördes bygget vidare med långhus och mäktigt galleritorn. Långhusportalens rika ornamentik intar en särställning i den gotländska unggotiken; båda portalerna visar rester av ursprunglig bemålning. I tornets sydmur är två kamrar inrymda, av vilka den östra är ett inclusorium (jfr Atlingbo!). Den ganska enkla valvdekoren i koret är från dettas byggnadstid, medan huvudmassan av vägg- och valvmålningarna i långhuset tillkom omkring 1300, utförda av samme mästare som i Sanda; även här har han målat en efterbildning av Mikaelsmästarens själavägning i Vamlingbo. Vidare märkes en passionsfris från 1400-talet av Passionsmästaren och i koret en fragmentarisk dekoration (S. Göran) från början av 1500-talet. I norra kormuren finns ett sakramentskåp vars profilerade stenomfattning visar skulpterade bilder av S. Katarina och S. Jacob d.ä. På dörrarnas insida ses väl bevarade målningar, fram ställande Petrus och Paulus och två andra helgon, troligen utförda omkring 1280 av mästaren till apostlarna i Lärbro. Magnifikt uppställd under tornbågen är dopfunten från 1100-talet av stenmästaren Majestatis.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm