Kyrkorna på Gotland

VÄNGE

Kyrkans främsta konsthistoriska attraktion är de på sydfasaden inmurade reliefer som smyckat en riven 1100-talskyrka och som är framstående arbeten av mästaren "Byzantios". Till skillnad mot vad som annars brukar vara fallet med sådana "tillvaratagna" reliefer har en hel svit av dem av den byggmästare som i slutet av 1200 talet uppförde kor och långhus fått en meningsfull och den ursprungliga anordningen motsvarande placering under takfoten. Från denna äldsta kyrka härrör också den ovanligt väl bevarade dopfunten, ett av Hegwald-gruppens förnämsta arbeten. Kyrkans grundmurar har påträffats under golvet. Till den anslöts det nuvarande tornet om kring 1200. I koret finns rester av en målad apostlasvit från 1300-talet. Altarskåpet är vad man kallar "slaktat", dvs figurer och andra delar av ett altarskåp från omkring 1400 har satts in, troligen på 1700-talet, i en ny inramning. Triumfkrucifixet är ett vackert 1100-talsarbete, fäst på ett kors från 1200-talet. Bänkinredningen, huvudsakligen från i 600-talet .bör uppmärksammas inte minst för den målade dekorens skull.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm