Kyrkorna på Gotland

TRÄKUMLA

År 1868 lämnades kyrkan öde och förföll till en taklös ruin, tills den slutligen 1917 blev iståndsatt. Senast restaurerades den 1951. Koret är den äldsta delen, från mitten av 1200-talet. Enligt en inskrift i triumfbågen (nu knappast läslig) invigdes det nya långhuset den 1. september 1287. Från denna tid härrör de ornamentala målningarna och den fragmentariska bilden av ängeln Gabriel (ur en Bebådelsescen). Passionsmästaren har målat en blott delvis bevarad fris med scener ur S. Olofs legend: den helige straffar sig själv för sabbatsbrott genom att i sin hand bränna upp de spånor han suttit och täljt. Retablet på högaltaret är med sina höga fialer ett märkligt gotländskt arbete, kanske anskaffat redan till invigningen. Bland de symboliska figurerna på Byzantios-funten återfinner vi Törnutdragaren (jfr Tingstäde!); bemålningen är från 1780-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm