Kyrkorna på Gotland

TOFTA

Grundmurarna till en 1100-talskyrka har påträffats under golvet. Till denna fogades i början av 1200-talet det nuvarande tornet, som höjdes senare i århundradet. Kor och långhus är enhetligt uppförda vid mitten av 1300-talet. Från denna tid härrör målningarna på triumfbågsväggen (kanske av samme mästare som målat apostlarna i Stenkumla) och det snidade retablet på högaltaret samt både Madonnan i södra korväggens nisch och Olofsbilden i långhusets nordöstra hörn. Brudbänken i svarvar bete i mittgången är också ett medeltida arbete. Dopfunten är ett arbete av en efterföljare till "Byzantios", från slutet av 1100-talet, och till samma tid kan gravstenen vid tornbågens norra sida dateras; den visar en bild av den döde tillsammans med S. Bartolomeus. Inredningen präglas huvudsakligen av 1600- och 1700-talens form och färgspråk.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm