Kyrkorna på Gotland

TINGSTÄDE

Kyrkans äldsta del är långhuset från omkring 1200, som byggdes eller i varje fall fick sina stenskulpturer utförda av mästaren ''Calcarius": de vackra örnkapitälen i syd portalen och på mittkolonnen, där man också ser en gycklare som står på huvudet, en bock och Törnutdragaren, en medeltida avkomling till en känd antik staty, som kom att tolkas på olika sätt, bl.a. som en varning mot otukt. Till detta långhus hörde ursprungligen ett absidförsett kor, vars portal med Guds lamm i dörröverstycket bevarats som sakristieingång. Det väldiga tornets nedre delar med den ståtliga väst portalen, som återspeglar Brudportalen i Visby domkyrka, och gallerierna byggdes vid mitten av 1200-talet, de övre delarna i följande sekel. Helgonbilderna på tornkammarens väggar målades i början av 1300-talet. Over dem anbragtes i början av 1700-talet den stora målningen som skildrar Jesus utdrivande växlarna ur templet. Från 1700-talet är också valvdekoren, komponerad som en medeltida rankbaldakin. Dopfunten, vittrad, är ett arbete av 1100-talsmästaren Majestatis. Locket är en rekonstruktion av ett medeltida och dess hissbom är en kopia av det medeltida originalet i Gotlands fornsal. Vid tornbågens pelare uppbär en i drakform snidad piedestal det forna triumfkrucifixet, ett betydande konstverk från 1300-talets förra hälft. Altaruppsatsen målades 1780 av Johan Weller, som också har målat den gamla läktarbröstning, varav delar är uppsatta i långhuset. Bänkinredning huvudsakligen från 1600-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm