Kyrkorna på Gotland

STENKYRKA

Lickair Snälle, svärfar till Botair av Akebäck (jfr Akebäck!), den förste kyrkbyggaren i Visby, skall ha byggt den första kyrkan i Nordertredingen i Stenkyrka; kanske bär socknen namn efter en uppseendeväckande tidig stenbyggnad. Grundmurar till en tidig romansk kyrka har också påträffats under golvet. Den nuvarande kyrkan började byggas vid mitten av 1200-talet eller något tidigare; man började med koret, som har en inre absid liksom Helgeandskyrkan i Visby, och fortsatte snart nog med långhuset; detta bygge invigdes 1255. Ett par årtionden senare kunde man gripa sig an med ett av Gotlands mäktigaste tornbyggen, som t.o.m. överträffade Mariatornet i Visby genom att föra galleriet runt på tre sidor. Men sin ståtliga portal och den av en knippepelare burna dubbelbågen utgör tornkammaren en imposant entré till kyrkorummet. Den breda triumfbågens praktfulla kvadermålning är från 1255, medan tornbågarnas marmoreringsmönster tillkommit inemot 1300, sannolikt utförda av Gothem~målaren (se Gothem!). som också dekorerat tornvalvet med en rankbaldakin och målat gripen och lejonet över portalen. Övriga målningar i kyrkan, en gång mycket omfattande men nu till stora delar utplånade, utfördes vid slutet av 1300-talet. Observera den målade baldakinen över S. Olofsaltaret! I tornkammaren skildras S. Mikaels själavägning (dock icke med kejsar Henrik i vågskålen), där ett kvinnligt helgon, sannolikt Maria, upp träder som den arma själens hjälperska. Mycket ovanlig är Himmelsfärdsframställningen på motsatta väggen, där Kristus bestiger en stege, hållen av änglar. Dopfunten är ett fint arbete av 11 00-talsmästaren Majestatis. Ett annat betydande konstverk är triumf krucifixet (nu på norra väggen) från början av 1300-talet, fäst på en rygg panel med bilder av Johannes och Maria från 1702. Bänkinredningen med sina gavelståndare härrör till stor del från den danska tiden, men bänk dörrarnas originella landskapsmålningar utfördes 1783-84 av J.N. Weller. Glasmålningen i absidfönstret är ett arbete av Erik Lindholm från 1960. Gravstenen i koret med.~ornamentala rundlar i hörnen är daterad år 1200 och därmed den äldsta med känt årtal på ön. Den är lagd över Licnatus från Stenstu, sannolikt samme man som 1 161 undertecknade de gutniska handelsböndernas traktat med hertig Henrik Lejonet i Artlenburg.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm