Kyrkorna på Gotland

STENKUMLA

Rester av en kyrka från 1100-talet ingår i den nuvarande byggnaden, och intill denna gamla kyrka byggdes galleritornet i början av 1200-talet; det förhöjdes i samband med långhusets tillkomst omkring 1300. Detta byggdes som fortsättning på ett kor från ca 1250, vilket i samband därmed moderniserades och fick ett stort gotiskt fönster. I detta och ett par andra fönster finns några smärre medeltida glasmålningar med ornamentmotiv bevarade. I korvalvet finns en enkel diagonaldekor samt ett i muralmåleri ovanligt krucifix med ringkors, från omkring 1350. Från samma tid härrör apostlabilderna på östra korväggen. Långhuset dekorerades omkring 1450 av Passionsmästaren. Det märkliga triumfkrucifixet har tillhört 1100-talskyrkan men överflyttades på 1200-talet till ett nytt kors med snidade evangelistsymboler i ändplattorna. Kristusbilden har skor på fötterna, en mycket sällsynt detalj, som möjligen är av orientaliskt ursprung. Altaruppsatsen från 1670-talet målades av Johan Bartsch 1681, som också målat korbänkens främre skärm.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm