Kyrkorna på Gotland

STÅNGA

Långhuset och det mäktiga tornet uppfördes vid 1300-talets mitt av Egypticus intill ett äldre romanskt absidkor, vilket på grund av sprickbildningar helt och hållet nybyggdes på 1860-talet, dock i huvudsak i sin ursprungliga gestalt. Kyrkans stora märkvärdighet är praktportalen och de invid denna inmurade kolossalrelieferna. Portalen är ett hastverk med vissa för den främmande inslag, såsom de stympade vattenkastarna på sidorna, och den är mycket slarvigt insatt i kyrkväggen; på högra sidan försvinner scenen med Konungarnas tillbedjan långt in i murverket ! De stora relieferna, där Egypticus för fullt spelar ut både det drastiska och det monumentala i sin märkliga konst, är fragment utbrutna ur ett större sammanhang, och forskningen har ännu inte format någon fullt godtagbar teori om var och hur de varit placerade. Kanske var de inte ens avsedda för Stånga kyrka utan hamnade där i ett brådskande nödläge av okänd art. På kyrkdörren, vars beslag till största delen är från 1300-talet hänger ett alnmått med en runinskrift: "Detta är rätt gutaaln". Triumfkrucifixet är återuppsatt i triumfbågen, vilande på en skulpterad piedestal, så som man tänkt sig att det varit arrangerat på 1200-talet. Dopfunten är en av de förnämsta inom Hegwald-gruppen. I altaruppsatsen från 1690 är ett medeltida processionskrucifix insatt.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm