Kyrkorna på Gotland

SPROGE

Ett fyrtiotal breda väggplankor till en kyrka i stav-eller skiftesverkskonstruktion har påträffats under golvet. De förvaras i Gotlands fornsal. En del plankor är ornera de med koncentriska cirklar liksom virket från Hemse stavkyrka. Årtalet 1058 som står på en inskrifttavla över den nuvarande kyrkans sydportal (anbragt på 1800-talet) kan möjligen tänkas gälla träkyrkan. 1200-talskyrkan blev mycket illa åtgången vid en genomgripande ombyggnad 1839-40.En av de medeltida gravstenar med runinskrift som från kyrkogården flyttats in i koret kallas '~peststenen"; enligt traditionen här jade pesten så svårt 1710-11 att de överlevande i församlingen kunde få plats på denna sten. I tornbågen har upptällts en bildsten med runinskrift från 1000-talet, som talar om att Gairvatr och Audvatr gjort ett " kummel" över sin moder; man ser henne färdas i släde till dödsriket, ett färdmedel som i sådant sammanhang är okänt från annat håll. En fördjupning med ett hål visar att stenen på medeltiden tjänat som ~"piscina", dvs. uttömningskanal för sköljvattnet från de heliga kärlen.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm