Kyrkorna på Gotland

SLITE

Kyrkan uppfördes 1959-60 efter ritningar av den danske arkitekten Holger Jensen på bekostnad av Slite kyrkostiftelse, som upplåter den till Othems församling. Byggnaden är helt modern med enkel och ren formgivning. Väggarna är till större delen glasade och öppnar i öster en mäktig utsikt över havet. Interiören karakteriseras av det väldiga till takåsen öppna valmade trätaket. Triumfkrucifixet är skulpterat av Slitekonstnären Bertil Nyström.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm