Kyrkorna på Gotland

SJONHEM

En liten kyrka byggdes här på 1100-talet, av vilken vissa grundmurar har påträffats. Till denna byggdes i början av 1200-talet ett torn som fick sta kvar när den äldsta kyrkan rivits och en ny uppfördes vid mitten av århundradet. I samband med kyrkans färdigställande utfördes ornamentala rankmålningar i långhuset, och samtidigt insattes glasmålningar i korfönstren. Dopfunten av Hegwald-gruppen är välbevarad men dess bilder är svårbegripliga. I altaruppsatsen från 1735 infattas ett processionskrucifix från 1300-talet. Predikstolen är ett 1600-talsarbete men målades på 1780-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm