Kyrkorna på Gotland

SILTE

Vid kyrkans restaurering 1971-72 påträffades under golvet den av kullersten och kalkstensflisor lagda grunden till en stavkyrka, vars stavändar varit nedstuckna i en mellan stenarna bildad ränna. Någon stavkyrkogrund av detta slag har förut inte varit känd. I putsen på den nuvarande kyrkans triumfbågsvägg iakttogs avtryck av stavkyrkans långhusgavel, varför dess mått ganska noga kan anges. Av den nuvarande kyrkan är koret äldsta delen, från omkring 1250; det följdes inte långt senare av långhuset (samme byggmästare?) och vid slutet av århundradet tillkom tornet. I långhuset och koret finns eleganta ornamentala målningar från två varandra mycket närliggande perioder och omkring 1300 målades en svit apostlar på norra sidan om tornbågen. Framställningen av tjuvmjölkerskans färd till helvetet på södra väggen är daterad 1495. Altartavlan är mycket märklig. Skåpet har på dörrarna fina målningar av en nordtysk mästare från omkring 1500, men de skulpterade bilderna och arkitekturstyckena som det omsluter är gotländska arbeten från slutet av 1200-talet som troligen ingått i ett retabel. Dopfunten är ett verk av Sighraf från slutet av 1100 talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm