Kyrkorna på Gotland

RUTE

Kyrkan är tämligen enhetligt uppförd under loppet av senare delen av 1200-talet, galleritornet ett par tre årtionden efter övriga delar vilka tillskrivits Lafrans Botvidar son. Fyrkantpelare förekommer eljest inte i tvåskeppiga gotlandskyrkor och har säkerligen av okänd anledning fått ersätta ursprungliga slanka kolonner. De eleganta valvmålningarna är i nuvarande skick från senare delen av 1200-talet men synes ha haft enklare föregångare från tiden närmare 1200-talets mitt. Passionsmästaren har utfört sin sedvanliga passionsfris på norra väggen och på den södra några scener ur S:ta Katarinas legend. Altaruppsatsen är från den danska tiden. Triumfkrucifixet är från omkring 1260. Dopfunt från mitten av 1200-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm