Kyrkorna på Gotland

RONE

Långhus och torn byggdes i unggotikens blomstrande slutskede med yppigt och fantasirikt utformade portaler och högvälvd, harmonisk interiör. Byggmästaren påbörjade också ett torn, men detta fullbordades först av Egypticus omkring 1350. Portalens figurskulptur är typisk för honom: en liggande man som håller en fisk, säkerligen S. Botvid och en båt med två män, en scen ur Botvids legend. Tornet, son sedan gammalt kallas "Lang Jaku", är 60 m högt och har i långliga tider tjänat son landmärke för sjöfarande. Interiören smyckas av valvmålningar från byggnadstiden och en omfattande väggfris av Passionsmästaren. Korfonstren är fyllda av glasmålningar, av vilka dock endast sex, de som framställer Kristi födelse, Frambärandet i templet, Kristi dop, Lazarus' uppväckelse, Maria Magdalena tvår Kristi fötter och Kristi förklaring är ursprungliga, från mitten av 1200-talet, de har sålunda trolige tillhört den romanska kyrka som föregått den nuvarande. Kalvariegruppen i triumf bågen är ett gotländskt arbete från slutet av 1300-talet, tillhörigt "Gammelgarn altarskåps grupp". Predikstolen är noggrant daterad: 20 juli 1595 men blev måla~ och kompletterad 1664, samma år som kyrkan fick sin dopfunt. Trettio år senar tillkom den stora altaruppsatsen från Burgsvik. Bänkinredning från 1600- och 1700-talen

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm