Kyrkorna på Gotland

ROMA SOCKENKYRKA

För ovanlighetens skull synes sakristian vara det äldsta byggnadspartiet i kyrkan. Den byggdes till ett ännu äldre kor med absid från 1100-talets senare hälft. Nuvarande kor och treskeppiga långhus tycks vara uppförda i stort sett i ett sammanhang kring 1200-talets mitt. Därvid planerades också ett torn i väster, såsom den igenmurade tornbågen anger, men det kom aldrig till utförande. Verkstycken på kyrkogården från Egypticus' verkstad tyder på att bygget föreberetts på 1300-talet. Interiörens praktfullaste pjäs är den i senbarock rikt skulpterade predikstolen, en gåva av lands hövding Grönhagen på Roma kungsgård.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm