Kyrkorna på Gotland

OTHEM

Långhus och kor utgör tillsammans ett tidigt verk av Lafrans Botvidarson. Den ingenmurade portalen på norra sidan minner om en äldre kyrka, som i början av 1200-talet utökades med det nuvarande tornet; detta fick sina övre våningar senare i århundradet. Koret smyckas med märkliga målningar från tre skeden. Äldst är valvdekoren från byggnadstiden, 1240-talet, som i östra kappan visar ett livsträd med roten i Paradisets floder; paradissymbolen fullständigas av träden i norra och södra kapporna och av den välsignande Kristusbilden i en medaljong. I trädet sitter fåglar, som beskjuts av jägare med pilbågar: det är människosjälar som jagas av ondskans makter; dessa symboliseras också av den i västra kappan uppflygande draken, som riktar sitt gap mot livsträdet. Ornamenten på valvribborna tillhör också denna ensemble. "Den sköna madonnan'' i triumfbågen målades av en betydande konstnär omkring 1330. Slutligen tillkom omkring 1400 den grandiosa sviten av apostlar (jämte Kristus i majestät och S. Dionysius), det sista märkliga nedslaget av stor internationell konst på Gotland (jfr Fide!). Kyrkans inredning är huvudsakligen från 1700-talet; läktarbröstningen målades 1776 av J.N. Weller. Ovanför funten (av Sighraf?) sitter en madonnabild, skuren av Slite-skulptören Bertil Nyström.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm