Kyrkorna på Gotland

ÖSTERGARN

Den lilla 1200-talskyrkan, vars västtorn aldrig kom till utförande, bär tydliga spår efter de härjningar den genomgick vid fientliga invasioner: den brändes av svenskarna under Nordiska sjuårskriget 1565, varvid all medeltida inredning gick till spillo, och skövlades sedan av ryssarna 1715 och 1717. Den kände prosten Lars Nilsson Neogard såg till att den återupprättades ur förfallet. Se minnestavla på norra korväggen ! En stor del av inredningen är därför från 1700-talets mitt. I en grav på kyrkogården vilar de tyska sjömän som stupade ombord på kryssaren Albatross, då denna drevs på land nära Herrvik i Östergarn av överlägsna ryska sjöstridskrafter den 2 juli 191 5.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm