Kyrkorna på Gotland

ÖJA

Kyrkan åtnjuter sedan gammalt rykte som en av Gotlands märkligaste. Vanligen träder man in genom det väldiga tornets nordportal, vilken liksom tornet i dess helhet är ett verk av Egypticus från mitten av 1300-talet. Den liggande man i västra kapitäl raden som beväpnad med en tång stirrar på den besökande är den helige Eligius, guldsmedernas skyddshelgon och biskop av Noyon på 600-talet, här ganska respekt löst behandlad av skulptören. De tre huvudena på den östra kapitälraden ger en koncentrerad bild av Kristus, Maria och Johannes. Av byggnaden i övrigt är koret den äldsta delen, från 1200-talets början, med inre absid liksom Stenkyrka. Långhuset tillkom mot slutet av 1200-talet. Vida berömt är det väldiga triumfkrucifixet, ena stående i sitt slag i Norden, som givit namnet Öjamästaren åt sin upphovsman, en franskt skolad träskulptör som i slutet av 1200-talet etablerade en verkstad på Gotland. Det rikt ornerade ringkorset har svicklarna fyllda med bilder, upptill en kör av sörjande änglar, nedtill Syndafallet och utdrivandet ur Paradiset. I Gotlands fornsal förvaras den i den ursprungliga kalvariegruppen ingående sörjande Maria, ''Öjamadonnanl', av krucifixets huvudmästare~ Hon representeras här av en kopia, och Johannesbilden (originalet förlorat) är skuren av sliteskulptören Bertil Nyström. I tornvalvet tronar en skägglös Kristus, målad av Egypticusmålaren. Passionsmästaren har utfört omfattande dekorationer i långhus och kor, men där finns också för Gotland märkligare målningar, som delvis målats ovanpå Passionsmästarens, nämligen bildserier av en mästare som tillhört Stockholmsskolan i slutet av 1400-talet, vars främste man var den i Mälardalen välkände Albertus Pictor (Albert Målare). Dessa är de enda målningar av denna skola som kommit till synes på Gotland.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm