Kyrkorna på Gotland

NÄS

Kyrkan hör till de få som uppförts till alla delar i ett sammanhang; det skedde vid 1200-talets mitt. Långhusportalens skulpterade manshuvuden på ena kapitälraden är en ovanlig företeelse. Altaruppsatsen är utförd i Burgsvik 1692, predikstolen är från 1700-talets mitt. Triumfkrucifixet är en kopia av ett medeltida krucifix.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm