Kyrkorna på Gotland

NÄR

Liksom i Norrlanda har tornet på Närs kyrka varit inrett till försvar; i första våningen finns skottgluggar, riktade mot landsvägen; det är också kyrkans äldsta del, från förra hälften av 1200-talet. Långhus och kor uppfördes inemot 1300 i sen unggotisk stil med rikt ornamentprydda portaler. Grundmurarna till den då rivna 1100 -talskyrkan finns under golvet. Till denna kyrka anskaffades den ännu mycket väl bevarade dopfunten av Hegwald-gruppen. Kyrkan har värdefull inredning från 1600 talet, altaruppsats från Burgsvik, predikstol av visbysnickaren Jochim Sterling, målad av Johan Bartsch och bänkar, vilkas dörrar bär porträttartade malade figurer i tidstypiska karolinska högreståndsdräkter.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

När sockensida

©1997 Created by Sören_Gannholm