Kyrkorna på Gotland

MARTEBO

Kyrkan är en av Gotlands skulpturrikaste. De tre gotiska portalernas kapitälband är fyllda med livfulla figurscener som liksom i tre akter berättar Kristi levnadshistoria från Bebådelsen till Nedstigandet i dödsriket. Bildsviten börjar i nordportalen med Marias och Elisabets möte, Bebådelsen och Änglahälsningen till herdarna samt Jesu födelse, fortsätter i korportalen med Konungarnas tillbedjan, Barnamordet, Frambärandet i templet och flykten till Egypten samt avslutas i huvudportalen med Kristi dop, Gisslandet, Korsfästelsen, Gravläggningen och Kristus i dödsriket, framför vars odjursgap den vrålande Djävulen ligger fängslad med bultlås. I en nisch snett ovanför portalen står en bild av den helige biskop Dionysius av Paris, som blev halshuggen på Montmartre (Martyrberget) och därifrån bar sitt avhuggna huvud till den plats där han skulle begravas, Saint-Denis. Kyrkan byggdes och skulpturerna utfördes av medarbetare i Egypticus' byggnadshytta omkring 1330. Interiören har en mäktig rymd med valv spända från vägg till vägg. Egypticusmålaren har smyckat korvalvet med sina typiska drakar, men i långhusvalvet har han målat en traditionell rankbaldakin. Samtidig med långhuset är den mot tornmuren på södra sidan byggda inclusoriecellen (jfr Bro). Dopfunten är ett synnerligen vackert arbete av "musselcuppornas grupp" från mitten av 1200-talet. Predikstolen från mitten av 1500-talet är en av Gotlands äldsta. Med sin ljusa rankmålning är den lilla läktaren också en mycket värdefull rest av en äldre inredning.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm