Kyrkorna på Gotland

MÄSTERBY

Absidkoret och långhuset är uppförda av huggen kvadersten i ett sammanhang ca 1200, men fick sina valv först vid en höjning av långhusmurarna vid mitten av 1300 talet. Hundra år tidigare hade tornet uppförts och försetts med en portal som blev kyrkans huvudingång. Den gamla långhusportalen flyttades till norra sidan, där den utgjorde kvinnornas ingång, att döma av den runinskrift som ristades i dörren: "Jungfrur, bedjen edra böner på rätta sättet." Interiören har målningar från flera perioder. Äldst är de romanska målningarna från kyrkans byggnadstid. De visar den under denna epok vanliga framställningen i absiden av Kristus som världsdomare, omgiven av evangelistsymboler, apostlar och profeter m.m. Allt detta blev emellertid på ett vanställande sätt "restaurerat" eller snarare ommålat 1633. Fragment av ursprungliga målningar finns i absidens fönster men framförallt i nischen till vänster om triumfbågen, där det forna Mariaaltaret stod: där finns en skadad men mycket vacker tronande Maria med barnet, uppvaktad av två änglar; stilen är fransk-rhenländsk och målningen är av mycket hög konstnärlig kvalitet. Passionsmästaren målade på 1400-talet den stora Yttersta domsframställningen över triumfbågen och dessutom en långhuset omfattande passionsfris, som dock väsentligt omarbetats i slutet av 1 500-talet, då även det vackra rankverket nedanför tillkom. I korvalvet svävar bland sengotiska fantasiblommor basunblåsande änglar i dräkter som visar mot tiden omkring 1550. "Restauratorn" från 1633 har utfört de muntert naiva Adam och Eva i triumfbågen och David med slungan på nordvästra triumfbågsväggen. Dopfunten från senare delen av 1100-talet är av "Byzantios".

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm