Kyrkorna på Gotland

LYE

Kyrkans mittparti, det låga, plattäckta långhuset, är dess äldsta del, från slutet av 1100-talet. Därpå följde galleritornet under 1200-talets förra hälft och slutligen, i 1300-talets förra hälft, det högresta koret med sin rikt skulptursmyckade portal av "Egypticus" . Till den äldsta kyrkan hörde den relikkista av sandsten med reliefer av stenmästaren Sighraf, som sitter inmurad vid västra portalen. Interiören präglas av intressanta inslag från flera olika epoker. När korbygget var avslutat försågs valvet med målningar av "Egypticusmålaren", en tronande Kristus och de karakteristiska raggiga drakarna. Samtidigt fylldes korfönstren med glasmålningar av hög klass med ogrumlat Iysande färger i en stil som för tanken till Frankrikes och Englands hög gotiska glasmåleri men som sannolikt förmedlats över Lübeck. 1400-talsmålningar av Passionsmästaren finns främst i långhuset, sviten i större format i koret torde vara en omarbetning av honom av målningar som ursprungligen utförts av Egypticusmålaren. På södra väggen väster om portalen finns fragment av en målningsfris från mitten av 1500-talet. På norra väggen ses fragment av samma "rosa" inskrift som i Hemse. Det ståtliga altarskåpet med målningar på dörrarnas baksidor skänktes 1496 av Jon Mannegarde (en gård i socknen). Triumfkrucifixet har förmodats vara av samme mäståre och kan alltså ha ingått i donationen.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm