Kyrkorna på Gotland

LUMMELUNDA

Av en kyrka från omkring 1200 kvarstår det valvlösa långhuset och tornet. Då torn bågen vid mitten av 1200-talet utvidgades försågs den med en ovanligt praktfull dekor i ett berikat kvaderstensmönster. Därunder har den kalkliknande, osmyckade 1200-talsfunten fått sin rätta placering. Vid mitten av 1300-talet restes ett högt gotiskt kor i Egypticushyttans stil; stenskulptören som ansvarat för portalutsmyckningen har emellertid med ringa framgång försökt efterlikna den rika portalskulpturen i grannkyrkan Martebo. I det inre målades på sydväggen en bild av aposteln Paulus, kanske kyrkans namnhelgon. Övriga medeltidsmålningar är utförda av Passionsmästaren på 1400-talet. I koret har han anbragt en för honom ovanlig, mycket figurrik skildring av Yttersta domen. En hel del av inredningen från 1600-talet, såsom altartavlan av Johan Bartsch från 1667 och predikstolen torde ha tillkommit på föranstaltande av ägarfamiljen på Lummelunds bruk. Storklockan i tornet skänktes 1652 av brukspatron Christoffer Neuman och hans hustru och likaså 1661 en av ljuskronorna. Dottern Margareta skänkte dopfatet, ett tyskt arbete från 1500 talet. Ett epitafium och upphängda värjor i koret minner om översten Jean Elfcrona och hans son Gustaf Adolf som dödades vid en krutexplosion i Visby 1785.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm