Kyrkorna på Gotland

LOKRUME

Av en kyrka från 1100-talets senare del med absidförsett kor och torn i väster ingår långhusets nordmur med finhugget fasadmaterial och delar av korets nordmur i den nuvarande kyrkans motsvarande murar. Före mitten av 1200-talet började man bygga ett nytt kor, som fick ribbvalv efter förebild i Drottens kyrka i Visby. Efter någon tid följde ett nytt långhus och slutligen det breda galleritornet, "Lokrume boddu"; när detta stod färdigt invigdes kyrkan 1277. Den vackra kvadermålningen med en akantusranka i triumfbågen tillkom omkring 1250 i samband med långhusets färdigställande. Triumfkrucifixcets Kristusbild är ett fint arbete från 1100-talet av en något äldre kontinental typ än de som utfördes i Viklaumästarens verkstad, När den nya bredare triumfbågen kom till sattes bilden på ett ringkors med reliefer i svicklarna för att bättre fylla sin plats. Den tunnvälvda sakristians dekoration av akantusrankor utfördes i början av 1700-talet, kanske i samband med att altaruppsatsen anskaffades 1?07. Dopfunten är ett välbevarat verk från omkring 1160 av " Majestatis" .

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm