Kyrkorna på Gotland

LOJSTA

Kyrkans kor och långhus uppfördes vid mitten av 1200-talet, men det gotiska galleri tornet tillkom först i början av nästa sekel. Därvid revs ett äldre torn över långhusets västra del och portalernas omfattningar flyttades till det nya tornet. När kor och långhus stod färdiga dekorerades de med lekfullt prydnadsglada ornamentala målningar. Fältet över triumfbågen fick sin figursvit, utförd av Egypticusmålaren, inemot mitten av 1300-talet. I mitten ses Kristus i majestät och på sidorna Petrus och Paulus samt S. Mikael och S. Margareta, båda som segrare över var sin hisklig drake. Passionsmästaren anbragte sin fris på nordväggen omkring 1430-50, och på södra väggen finns fragment av målningar av Mästaren från 1520 (jfr Lau.). Altartavlan är i sig själv ett retabel från 1300-talet men bilderna nymålades helt och hållet 1896..

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm