Kyrkorna på Gotland

LINDE

Kyrkans byggnadshistoria har haft ett ganska vanligt förlopp. Den är som helhet romansk men byggdes i etapper, först absidkoret, sedan långhuset och sist, vid 1200 talets mitt, tornet. Långhusportalen har ett örnkapitäl som tyder på att Calcarius varit mästaren. Interiörens muralmålningar är så vanrestaurerade att de praktiskt taget saknar konsthistoriskt intresse. Passionsmästaren har emellertid på nordvästra väggen målat ett pikant motiv: kvinnorna som skvallrar i kyrkan (jfr Bäl!l Kyrkans förnämsta klenod är det praktfulla altarskåpet, daterat 1521 och signerat ''G.W.K.'I Möjligen är det ett inhemskt arbete, eftersom några apostlar, skurna av samma hand, från ett förkommet altarskåp från Fårö kyrka har bevarats (Gotlands fornsal). På predellan ses porträtt av altarskåpets donatorer, ett äkta par från socknen.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm