Kyrkorna på Gotland

LEVIDE

Kyrkan har mycket stark anknytning till den tidigare visbyarkitekturen och därbortom med westfaliska hallkyrkor. Absidkoret är redan från slutet av 1100-talet och dess portal liknar norra tvärskeppsportalen i den första Mariakyrkan, och det treskeppiga långhuset med fyrkantpelare med ovanliga hörnkolonnetter, tillkommet i förra hälften av 1200-talet, kan vara en erinran om knippepelarbildningen i samma kyrka. Sydportalen med örnar och ansiktsmasker har tillskrivits stenmästaren "Calcarius". Tornet restes vid 1200-talets mitt. Från byggnadstiden härrör dekoren i triumfbågen. På södra långhusväggem drar en svit av helgonfigurer, målade på 1400-talet av Passionsmästaren, fram; borta är den passionsfris som han måste ha målat på norra väggen. Invid sydportalen har han framställt den helige Kristoffer, bärande Jesusbarnet över floden; en sådan bild fanns väl synlig och ofta i stort format i medeltidens kyrkor, därför att den som sett den skulle under dagen vara skyddad mot ond bråd död (jfr Väte.). Absidens dekorativa akantusdekoration tillkom på 1700-talet. Altar tavlan målades av Johan Bartsch 1663).

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm