Kyrkorna på Gotland

LAU

Om det i väster planerade tornet blivit byggt skulle Lau ha haft den största kyrkan på den gotländska landsbygden. Den är av imponerande mått även som den nu står, en väldig, högvälvd treskeppig hall, som består av ett romanskt långhus från förra delen av 1200-talet och ett lika brett gotiskt kor, uppfört omkring 1300. Det rivna romanska koret hade tvärskepp i norr och söder; av den södra korsarmen syns spår på sydfasaden. I den igenmurade tornbågen ses en egenartad men högst dekorativ muralmålning, utförd enligt inskrift 1520 av en frejdig och egensinnig målare, som inte alltid så noga hållit sig till det föreskrivna bildschemat. Av det bland figurerna insatta årtalet mdxx har han fått sin benämning " Mästaren från 1520" (Jfr Alva). Triumf krucifixet på norra väggen från mitten av 1200-talet motsvarar kyrkans mått: det är ett av de största i Skandinavien. Dopfunten av Sighraf från 1100-talets slut är svårt vittrad. Båda järnljuskronorna är medeltida men är svåra att närmare datera. Altar skåpet är ett vackert lübeckarbete från 1400-talets början. Vid restaureringen 1960 insattes i mittpartiets kröningsscen en ny Mariabild, skuren av den gotländske skulptören Bertil Nyström. - Strax norr om kyrkan ligger ruinerna av en medeltida byggnad, sannolikt prästgården.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm