Kyrkorna på Gotland

LÄRBRO

Kyrkans kor och långhus är en tämligen enhetlig, mycket ståtlig unggotisk anläggning från senare delen av 1200-talet. Till denna hörde tornet till en äldre, så gott som helt försvunnen kyrka. Vid mitten av 1300-talet började Egypticus' byggnadshytta uppföra ett nytt och mycket märkligt torn, åttkantigt, med gavelprydda gallerier och skulpterade vattenkastare av samma slag som finns på södra kapellet vid Mariakyrkan i Visby samt en rikt bildprydd västportal. Tornet var ursprungligen högre men skadades så svårt vid en storm 1522 att översta våningen, klockvåningen, måste tas ned. Detta hade till följd att kastalen från 1100-talet invid kyrkan kom att bevaras för att användas som klockstapel. Tornets översta våning torde ha avslutats med åtta spetsiga gavelrösten kring spiran. Det är möjligt att arkitekten inspirerats av Helgeandskyrkan i Visby, även den en oktogon som ursprungligen uppbar åtta gavelrösten. Tornkammaren är med sitt höga, åttakupiga valv ett arkitektoniskt rent och vackert rum. Den tanken har framkastats att man vid tornbygget haft oktogonen i Nidaros domkyrka, Olof den heliges gravplats, i tankarna och att tornrummet skulle ha varit ett Olofskapell. Enligt sägnen besegrade helgonkonungen de hedniska gutarna i en strid på Laikarehaid i socknen. I långhus och kor finns enstaka apostlafigurer ur en ursprungligen hela kyrkan omfattande svit samt en framställning av Maria och Johannes på ömse sidor om Golgatakorset, en kalvariegrupp. En valvkonsol på norra korväggen uppbärs av en delvis skulpterad, delvis målad drake, vilket tyder på ett omedelbart tidssammanhang mellan arkitekturen och målningarna. De sirliga valvmålningarna i koret tillhör samma tid, 1270-80. Altarskåpet är ett gotländskt arbete från omkring 1400, tillhörigt den s.k. "Gammelgarns altarskåps grupp", restaurerat 1746. Predikstolen är från 1718 och bänkinredningen från ungefär samma tid. En märklig gravsten ligger invid södra korväggen. Den är lagd över Nicolaus Taksten 1274, vars brott beklagas i inskriften. "Taksteinarn" är en av Gotlands mest kända sägengestalter, en ond och våldsam man, till vilken även vandringssagor från andra hall knutits.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm