In English please

Förteckning över Gotlands socknar

Länk till kyrkorna

AkebäckEkstaHallLokrumeStenkyrka
AlaEndreHallaLummelundaStånga
AlskogEskelhemHamraLyeSundre
AlvaEtelhemHangvarLärbroTingstäde
AngaFardhemHavdhemMarteboTofta
ArdreFideHejdeMästerbyTräkumla
AtlingboFleringeHejdebyNorrlandaVall
BaraFoleHejnumNärVallstena
BarlingboFollingboHellviNäsVamlingbo
BjörkeFröjelHemseOthemViklau
BogeFåröHogränRomaVisby
BroGammelgarnHörsneRoneVänge
BungeGanthemKlinteRuteVäskinde
BursGardeKräklingboSandaVästergarn
ButtleGerumKällungeSilteVästerhejde
BälGothemLauSjonhemVäte
DalhemGrötlingboLevideSliteÖja
EkeGuldrupeLindeSprogeÖstergarn
EkebyHablingboLojstaStenkumla
ElinghemGann


 Till kyrkkartan

Med tillstånd att här publicera text och bilder från boken "Kyrkorna på Gotland"


©1997 Created by Sören_Gannholm


Till första sidan