Kyrkorna på Gotland

KLINTE

Kyrkans äldsta del är tornets nedre del, som uppfördes i 1200-talets förra hälft. Det påbyggdes senare för att bättre passa till den i slutet av 1200-talet nyuppförda kyrkan. Korportalen är ett praktexempel på fullmogen unggotik i Lafrans anda men mera avancerad. Korets valvmålning består utom av ornament även av figurscener i valv kapporna, Marie kröning och Kristus som världsdomare, omgiven av änglar med hans pinoredskap; detta är ett avsteg från den tidigare rent ornamentala linjen i det gotländska valvmålerit och tyder på inflytande från kontinenten, sannolikt förmedlat över Danmark. I det stora korfönstrets masverk finns ännu några små glasmålningsrutor från omkring 1300 bevarade. Triumfkrucifixet är från 1400-talet. Altar uppsatsen och en stor del av bänkinredningen härrör från 1600-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm