Kyrkorna på Gotland

HOGRÄN

Det i förhållande till den stora kyrkan liksom förkrympta tornet är en kvarleva av en 1100-talskyrka, från vilken några reliefprydda fasadstenar bevarats på långhusets södra sida. Det enskeppiga långhuset med sina djärvt spända valv förenar genom den breda triumfbågen sin vida rymd med det ljusa korets. Det är en ståtlig rumsskapelse från omkring 1300. Altaruppsatsen från 1634 ombesörjdes av kyrkoherden i Vall och Hogrän prosten Hans Nils~n Strelow, känd för sitt historiska verk " Den guthilandiske Chronica" som utgavs i Köpenhamn 1633. Av 1100-talskyrkans inventarier har triumfkrucifixet och dopfunten av Byzantios bevarats. Predikstolen tillkom 1637 och målades av Johan Bartsch d.y. 1674. I korbänken från 1600-talet har infogats framsidan till en medeltida bänk.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm