Kyrkorna på Gotland

HÖRSNE

En absidkyrka utan torn uppfördes på 1100-talet; dess grundmurar har påträffats under kyrkgolvet. Till detta fogades omkring ' 200 det torn som ännu står kvar. En ny kyrka började byggas vid slutet av 1200-talet med början i öster, därpå följde det stora långhuset med sin praktportal, ett verk av Egypticus byggnadshytta från 1300 talets förra hälft. Portalen är mycket bildrik: överst på vimpergen rider S:t Mikael med rundsköld och stridsklubba; bland kapitälbandets figurer urskiljes bl.a. Johannes, Uppenbarelsebokens författare, och scener ur denna bok, den apokalyptiska kvinnan i olika skepnader och Mikaels strid med draken. I korets södra fönster finns rester av kyrkans glasmålningsskrud från 1300-talet. Altaruppsatsen är ett s.k. slaktat altarskåp, dvs. att figurer från ett eljest förstört altarskåp från 1300-talet, har satts in i en genombruten omramning från 1701, onekligen en gärd av pietet. Ett triumfkrucifix från 1400-talet (på ett senare kors) hänger på norra långhusväggen. Predikstolen tillverkades 1688 av Jochim Sterling, och bänkinredningen härrör från 1600- och 1700-talen.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm