Kyrkorna på Gotland

HEMSE

I senare delen av 1000-talet stod här en stavkyrka, av vars byggnadsmaterial en avsevärd del påträffades under den nuvarande kyrkans golv 1896. Dess portalplankor bär rester av rik flätornamentik i sen runstensstil. Kyrkan är partiellt rekonstruerad i Historiska museet i Stockholm. Den romanska kyrkans långhus och absidförsedda kor synes vara uppförda i ett sammanhang medan tornet tillkom något senare på 1200-talet. Hela kyrkan är fylld av muralmålningar, huvudsakligen utförda på 1400 talet av Passionsmästaren, men de är ganska hårt restaurerade och delvis kompletterade på 1890-talet. Av valvmålningarna torde tornvalvets vara något så när ursprunglig, från mitten av 1200-talet På tornets norra vägg ses ett livsträd, som angrips av två kentaurer. Där läses också följande inskrifter: ''Finis adest vere precium vult scriptor habere" (Slutet är nära, målaren vill sannerligen ha sin lön. En annan tolkning, som jag föredrar, är att läsa "precium ult (imum)l'= Slutet är nära, förvisso den yttersta vedergällningen"). Därunder står "Ut rosa flos florum sic est domus ista domorum" (Liksom rosen är blommornas blomma sa är detta det förnämsta av alla hus), en icke ovanlig inskrift i kyrkor. Triumfkrucifixet är ett utomordentligt och välbevarat arbete från slutet av 11 00-talet av Viklaumadonnans mästare. Dopfunten är sammansatt av två: foten är från 1100-talet, cuppan från 1300-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm