Kyrkorna på Gotland

HELLVI

I korportalen, vars tympanon är dekorerat med en elegant, inristad palmett- och akantusranka, läses en inskrift som i runor meddelar att "Lafrans, son till mäster Botvid från Eskelhem gjorde denna kyrka." Han synes ha varit ledare för en inhemsk unggotisk konstfirma, som ägnat sig åt kyrkobyggnad, sten- och träskulptur samt sannolikt också måleri. Ett för Hellvi upptecknat årtal, 1239, skulle kunna passa in på kyrkans kor och långhus; det genom ras stympade tornet har tillhört en äldre byggnad. Det äldsta inredningsföremålet är en nu i sakristian uppställd altarprydnad, en s.k. katekismustavla med trosbekännelsen, bibelcitat m.m. i stället för bilder; sällsynt i Sverige har typen främst använts i puritanska församlingar. Den är daterad 1627. Predikstolen är också från danska tiden, 1633. Bänkinredning tillkom på 1700-talet. Särskilt intressant är läktaren (tidigare uppställd i kyrkans västra del) med apostel porträtt på bröstningen. Den byggdes 1704 på bekostnad av 16 skeppare från Sönderborg, vilka tydligen regelbundet besökte hellvihamnarna Kyllej och S:t Olofsholm.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm