Kyrkorna på Gotland

HEJNUM

Under kyrkans golv har påträffats grundmurar till en liten absidkyrka från 1100 talet, av vilken fasadmaterial med bågfris och reliefskulpturer, ryttare, djur m.m., ingår i den nuvarande; dit hör också, fast utförda i annan stil två reliefer på ömse sidor om huvudportalen, framställande Korsfästelsen och Uppståndelsen. Denna äldsta kyrka saknade torn, men ett sådant uppfördes omkring 1200 av Botvid sten mästare, som signerat bygget med runor. Inemot mitten av århundradet uppfördes nuvarande långhus och kor av Lafrans Botvidarson (son till tornbyggaren?). Denne har också snidat den fattigbössa ;som tidigare sannolikt var piedestal till triumfkrucifixet från 1200-talets början, vilket omkring 1250 fick det nuvarande ringkorset. Vid samma tid dekorerades valven med eleganta rankornament och ett livsträd över triumfbågen. Något senare målade Mikaelsmästaren över livsträdet med en fram ställning av Kristus i majestät, omgiven av uppvaktande heliga personer och änglar med rökelsekar. Av de i kompositionen ingående figurerna har endast dessa kunnat bevaras; de övriga befanns vara alltför skadade, varför de överkalkades, under det att det välbevarade livsträdet togs fram. På väggarna finns rester av en målningssvit av Passionsmästaren från 1400-talet. Altartavlan uppsattes 1738. Märk på korbänken målningar med motiv ur den pietistiska "Hjärtats historia"! Predikstolen och bänkinredning härrör från 1700-talets början. Kyrkan har liksom Grötlingbo två dopfuntar, en från 1200-talet och en i barockstil från 1600-talet. Innan ni lämnar kyrkogården, uppmärksamma den stora vackra gravstenen med lövat kors som står uppställd mot strävpelaren på norra sidan. Enligt runinskriften lades den över Gairvatr av Norderby och hans hustru Rudiaud; den har daterats till 1300-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm