Kyrkorna på Gotland

HEJDEBY

Den lilla kyrkan byggdes i tre etapper under loppet av 1200-talet men visar trots detta en harmoniskt proportionerad arkitektur. Den senaste restaureringen (omkr. 1970) kom att radikalt förändra interiören i denna "rosornas kyrka", som den kalla des på grund av den rika vägg och bänkdekoren i barock och rokoko; nu skulle den kunna kallas "apostlarnas kyrka''. Under senare tiders väggmålningar framkom nämligen en hela kyrkan omfattande svit av stora, ovanligt väl bevarade apostlabilder samt en figurkomposition på triumfbågsväggen. Denna omfattande målningsensemble är utförd av den betydande ''Mikaelsmästaren", sannolikt med tillhjälp av en medarbetare i hans verkstad (jfr Lärbro!), som hade anknytning till den tyska glasmålarateljen i Visby och westfaliskt muralmåleri från mitten av 1 200-talet. Apostlasviten, som utmärks av kraftig, skarpskuren draperibehandling och individualiserade fysionomier, avbryts endast av två rökelsekarsvingande änglar i absiden och en bild av kung Salomo på västväggen. Triumfbågsväggen upptas av en avtrappad komposition med Marie kröning överst och heliga biskopar och andra helgon på sidorna. Märk att målaren begått ett egenartat misstag vid framställningen av Marie kröning: Kristus och hans moder flankeras av Johannes döparen och Maria, vilka alltid brukar förekomma i denna placering i bilder av Kristus som världsdomare. Men här hör de inte hemma; Maria kommer ju på detta sätt ägna sin hyllning åt sig själv. Kanske var målaren ovan vid motivet: detta är den äldsta kända Mariekröningsframställningen i vårt land. På 1400-talet målade Passionsmästaren över dessa konstnärligt högtstående målningar med sin vanliga passionsfris, som i sin tur överkalkades på 1800-talet. De har fått ge vika för 1200-talsmålningarna, men bl.a. S. Göran och S. Martin på södra väggen har sparats, eftersom de, kanske av pietetsskäl, placerats mellan apostlarna. Predikstolen från 1766 målades 1793; bänkdörrarnas blomstermålning är också från slutet av 1700-talet. I tornrummet förvaras det gamla sakristieskranket, som före restaureringen stod i koret; där förvaras delar av den samtidigt borttagna orgelläktaren, vars bröstning var gjord av delar av en medeltida bänk.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm