Kyrkorna på Gotland

HEJDE

Långhuset och galleritornet synes ha byggts i ett sammanhang, medan det höga gotiska koret uppfördes som början till en större ombyggnad av kyrkan. Dess formrika portal har ingen direkt motsvarighet bland Gotlands talrika gotiska praktportaler men visar viss anknytning till Egypticus; korbygget bör sålunda dateras till 1300 talet. Långhusets valv uppbärs av en mittkolonn, från vilken ribbor utgår, vilka i hörnen stöder sig på kolonner, en på Gotland ovanlig valvkonstruktion. Valvets ornamentala målningar torde ha tillkommit omkring 1300; korets enkla hjässdekoration hör samman med byggets färdigställande. Korfönstrens glasmålningar i ljusa färger och framträdande inre detaljteckning tillhör en sen del av 1300-talet och torde vara bland de sista som utfördes på Gotland. Triumfkrucifixet är ett nordtyskt arbete från början av 1500-talet. Dopfunten är ett välbevarat arbete av 1100 talsmästaren Byzantios; färgen kan vara den ursprungliga. Altaruppsatsen av 1684 kommer från stenhuggarverket i Burgsvik. Predikstolen förfärdigades omkring 1700 och målades 1770-73.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm