Kyrkorna på Gotland

HANGVAR

Kyrkan liknar grannkyrkan Hall och är en ganska enhetlig byggnad från mitten av 1200-talet eller något senare. Kyrkan har inte på lång tid genomgått någon restaurering, varför eventuella kalkmålningar ännu inte kommit till synes. Dopfunten, med musselformad skål, är från byggnadstiden. Predikstolens korg är från 1633 men trappa och ljudtak från senare delen av århundradet, altaruppsatsen från 1684.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm