Kyrkorna på Gotland

HALL

Kyrkan är en ganska enhetlig välproportionerad anläggning från 1200-talets andra fjärdedel. I interiören är muralmålningarna av särskilt intresse. Mittkolonnens övre del liksom korfönstrens bågar är målade i kvaderimitation, och valven är smyckade med enkla, kraftfulla, om smidda beslag erinrande ornament, allt starkt erinrande om målarens Halvards dekorationer i Anga. Denna dekor är från byggnadstiden. På norra korväggen finns elegant målade livsträd samt figurmålningar, de förra från en senare del av århundradet, de senare från omkring 1300. Från samma tid härrör den stora framställningen av S:t Mikael som själavägare i långhuset invid predikstolen (en efterbildning av Mikaelsmästarens stora målning i Vamlingbo) och en Marie kröningsscen på norra sidan. Ett epitafium (minnestavla) i form av en väggmålning är anbragt ovanför korportalen; den framställer två män i tidens modedräkter knäböjande inför den Korsfäste. Målningen är daterad 1603. Predikstolen är daterad 1619 men fick sina målningar först på 1700-talet liksom större delen av bänkinredningen.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm