Kyrkorna på Gotland

HABLINGBO

Kyrkan är en stor Egypticus-byggnad, som på 1300-talet efterträdde en äldre romansk anläggning, varav tornet från omkring 1200 kvarstår. Själva kyrkan var dock äldre, från mitten av 1100-talet, och av den har en märklig byggnadsdel bevarats, nämligen den portal som nu sitter på långhusets norra sida men som ursprungligen var 1100-talskyrkans huvudportal. Den ser ut som om den hade flyttats hit från Lunds domkyrka, så väl överensstämmer den skulpturala utsmyckningen med en stor del av lundaskulpturen. Den gotländske mästaren fick också sin utbildning vid katedralbygget och var verksam även för andra kyrkor i Skåne (praktfull dopfunt i Tryde). Portalbågen flankeras av utskjutande lejonfigurer; dessa torde i den ursprungliga portalen ha legat framför tröskeln som stöd för två kolonner vilka uppburit en baldakinartad båge framför ingången. Tympanon (dörröverstycket) smyckas av en enastående väl bevarad relief, framställande Kristus i majestät och Kains och Abels historia; de båda hönorna till höger härrör från en arabisk version av samma legend. Mästaren, som efterlämnat flera dopfuntar på Gotland, har fått namnet "Magister Majestatis Dominill, (eller ''Majestatis"), Mästaren till Herrens majestät, efter huvudmotivet i hans skulpturer. På utsmyckningen av långhusets praktportal har såväl huvudmästaren Egypticus själv som medlemmar av hans stenhuggarverkstad arbetat. Hans speciella signatur är de grinande trollansiktena. Interiören präglas av ett majestätiskt allvar, framträdande i arkitekturledens tyngd och förenkling. Det östra kolonnkapitälets kubistiska ansiktsmasker erinrar om egyptiska Hathor-kapitäl, vilket i hög grad bidragit till att ge mästaren hans anonymnamn. Fragmentariska 1400-talsmålningar av Passionsmästaren finns i koret, och på tornrummets västra vägg har någon på medeltiden målat en "trojeborg". Altaruppsatsen kommer från stenhuggarverket i Burgsvik och är daterad 1643. Predikstolen är ett verk av visbysnickaren Jochim Sterling från slutet av 1600 talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm