Kyrkorna på Gotland

GOTHEM

En kyrka fanns här på 1100-talet, såsom framgår av i den stora romanska huvudportalen i}lmurade skulpturer som omhändertagits vid dess rivning. Till denna gamla anläggning hörde den nu till hälften instörtade kastalen. Den nya kyrkans äldsta del är det absidförsedda koret, från 1200-talets början, som snart följdes av långhuset; galleritornet börjades byggas i slutet av århundradet men restes till sin nuvarande imponerande höjd först på 1300-talet av " Egypticus " . Interiörens oerhört rika utsmyckning med muralmålningar är unik. Väggarna är liksom behängda med praktvävnader och valven är yppigt utsmyckade, i öster med traditionella gotländska rankbaldakiner men i väster med dekorationer som nästan tycks mera passande för en furstes prakttält än för en kyrka: heraldiska örnar och örnsfinxer, riddare till häst och till fots, en bågkjutande kentaur och en eldsprutande drake. Ja, den stora bildfris som omsluter hela rummet är verkligen en efter bildning av en praktfull bildvävnad, och imitationen är så starkt eftersträvad att målaren t.o.m. på bestämda avstånd anbragt öglorna för bonadens upphängning. Enastående i Sverige är den smala fris med månadsbilder, (dvs skildringar av typiska arbeten under årets månader), som löper under den breda bildsviten med scener ur Jesu levnad Ett mästerstycke av gotländsk träsnidarkonst är den ovanligt väl bevarade korbänken från 1300-talet med målningar på ryggpanelen. Enklare målningar från samma tid finns på insidan av sakramentskåpets dörrar. Kyrkan har en synnerligen rik uppsättning av målade bänkskärmar, en del förvarade i tornrummet: se på de klatschigt målade bänkdörrarna i långhuset med bibliska och medeltida fabeldjur och monster; de målades på 1780-talet.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm